Gestió tributària i recaptació

Regidora

Judit Raja Delgado

Funcions de la regidoria

Des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar el compliment dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals, siguin impostos, taxes o contribucions especials estan  regulats a les corresponents ordenances fiscals.

Pagament de tributs

El pagament dels tributs en període voluntari es pot fer per internet o presencialment a les entitats bancàries que surten al rebut.

El pagament dels tributs en període executiu i la gestió de les inspeccions i les sancions (multes) es fan des de l'àrea de gestió tributària de l’ORGT. Podeu accedir a la informació relacionada clicant a l'enllaç adjunt.

Per a més informació consulteu a "Tràmits i gestions" la categoria "Hisenda, impostos, taxes i preus públics".
 

Darrera actualització: 15.03.2018 | 14:36
Darrera actualització: 15.03.2018 | 14:36