Subvencions activitats extraescolars

Sol·licitud de subvenció per a infants i joves d'entre 6 i 17 anys que realitzin activitats d'esport, cultura i oci fora de l'horari escolar i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria, durant el curs 2019-2020. 

La sol·licitud de subvencions només es pot presentar durant el termini fixat en l'aprovació anual de la convocatòria.

Per l'any 2019:

  • El termini fixat per a la presentació de sol·licituds és fins el 16 de desembre de 2019.
  • El termini màxim per presentar les justificacions (per part de l'entitat preceptora de l'ajut) és en el termini màxim d'un mes des de la finalització de l'activitat subvencionada.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els pares, les mares o els tutors d'infants i joves d'entre 6 i 17 anys que realitzin activitats d'esport, cultura i oci fora de l'horari escolar i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria

Cal aportar:

  • Sol·licitud de subvenció

    Si es vol iniciar el tràmit de sol·licitud de subvenció, cal emplenar el model de sol·licitud i presentar-lo al registre de l'Ajuntament juntament amb el certificat de l'entitat on es realitza l'activitat i la documentació requerida a la convocatòria

  • Justificació de subvenció

    L’entitat haurà d’aportar en un termini no superior a un mes, a comptar des de la data de finalització de l’activitat, i signat pel representat legal del menor, un certificat on es justifiqui a l'Ajuntament: l'assistència a l’activitat, la despesa total de l’activitat, si l'usuari/ària ha completat l’activitat anual i la forma com s’ha abonat la subvenció al beneficiari.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 25.11.2019 | 14:52