Increments dels tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles urbans

Dimarts, 3 d'abril de 2012 a les 00:00
Posteriorment a l’aprovació de les ordenances fiscals, el 31 de desembre de 2011 va ser publicat el Reial Decret Llei 20/201, aprovat pel Govern de l’Estat Espanyol, de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, el qual estableix a l'article 8 l'increment dels tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles urbans aprovats pels ajuntaments amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2012 i 2013. En compliment de l’esmentat Reial Decret Llei, s’ha hagut d’adequar els tipus de gravamen de l'Impost sobre béns immobles urbans per a l'exercici 2012, tal i com segueix:• El tipus de gravamen dels béns immobles d’ús residencial que pertanyin a la meitat amb major valor cadastral del conjunt d’immobles del municipi que tinguin aquest us serà el 0,899 per cent.• El tipus de gravamen per a la resta de béns immobles d’ús residencial serà el 0,863 per cent.• El tipus de gravamen de la resta d’immobles serà el 0,899 per cent.L’increment del 0.863 per cent ( tipus aprovat per l’Ajuntament ) fins al 0,899 per cent (tipus resultant un cop aplicades les mesures ) suposa un augment del 4,17 per cent per aquelles vivendes amb major valor cadastral. Aquest augment ha estat contra la voluntat de l’Ajuntament que preveia una crescuda més moderada de l’IBISituació financera actualL’Ajuntament de Santpedor ha declarat deute zero al Ministeri d’Hisenda, en resposta al decret del Govern Central, ja que es tenen liquidades totes les factures de proveïdors registrades abans d’1 de gener de 2012. Per tal de millorar la Tresoreria municipal, s’ha signat l’adhesió el Pla extraordinari d’Assistència Financera Local, d’acord amb el que la Diputació de Barcelona avançarà una part important del deute que la Generalitat té reconegut amb l’Ajuntament de Santpedor, això permetrà poder seguir complint amb els terminis de pagament a proveïdors sense preocupacions.
Darrera actualització: 15.06.2017 | 17:23