Acció Climàtica (Medi ambient)

La regidoria de Medi Ambient té com a objectiu general preservar el nostre entorn més proper i millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb la coordinació, planificació i gestió de les polítiques municipals en matèria de medi ambient i sostenibilitat. També és la responsable dels Aiguamolls de la Bòbila, espai de propietat municipal, consolidat com un referent d’interès natural i educatiu.

Per aconseguir els objectius, realitza un ventall de funcions molt diverses i dedica esforços en diverses línies de treball, que són les següents:
• Gestió de residus: recollida selectiva i control de la deixalleria.
• Disciplina ambiental.
• Educació ambiental: campanyes de sensibilització ambiental, xerrades informatives...
• Jardineria: propostes per a nous espais per enjardinar i d’altres per millorar.
• Atenció personalitzada de suggeriments, queixes i denúncies de caire mediambiental.

Darrera actualització: 29.09.2023 | 11:13