Drets Socials

La regidoria de Drets Socials és l’encarregada de promoure i protegir els drets i la igualtat de totes les persones del poble.

La regidoria té com a objectiu principal abordar i mitigar les situacions de vulnerabilitat i exclusió social que puguin existir dins del municipi. Per aconseguir-ho, desenvolupa i implementa polítiques, programes i serveis que garanteixen l'accés a l'assistència social, la salut, l'educació, l'ocupació i altres necessitats bàsiques per a aquelles persones que es troben en situació de precarietat.

La regidoria de Drets Socials també pot gestionar programes d'ajuts i subvencions econòmiques destinades a les famílies i persones amb menys recursos, amb l'objectiu de facilitar-los l'accés a una vida digna i autònoma. A més, treballa per promoure la inclusió social i la participació ciutadana, donant veu a les persones en situació de vulnerabilitat i fomentant el diàleg i la cooperació entre la ciutadania i l'administració local. En definitiva, la regidoria de Drets Socials té una missió essencial en la defensa i promoció dels drets humans i la justícia social, procurant una societat més justa, equitativa i solidària per a tots els habitants del municipi.

 

 

Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:03