ORDENANÇA FISCAL N. 23 TAXA SERVEIS SALUT PUBLICA I ATORGAMENT LLICENCIES ADMINISTRATIVES TINENÇA ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

01/01/2014
Darrera actualització: 23.06.2017 | 08:59