ORDENANÇA FISCAL N. 24 REGULADORA DELS PREUS PUBLICS PER PRESTACIO DE SERVEIS NO SUBJECTES A TAXA

01/01/2014
Darrera actualització: 23.06.2017 | 08:59