Període d'exposició Mod. POUM

L’aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 5 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal està ara en període d’exposició.

La modificació fa referència a la nova regulació de la finca Comabella, en sòl no urbanitzable, on desenvolupa la seva activitat Fundació Ampans. L’objectiu d’aquesta modificació puntual del POUM és d’ordenar la totalitat del conjunt, preveure el seu desenvolupament i classificar i qualificar el sòl afegit al terme de Santpedor, arran de la modificació del terme municipal aprovada per Decret 286/2021. També per definir amb precisió la delimitació del Pla Especial Urbanístic d’Ampans i per qualificar de sistema viari la part de la nova rotonda que s’hi està fent per part de la Generalitat. 

- Veure l’anunci e-Tauler

- Veure Estudi ambiental estratègic

- Veure modificació puntual núm. 5

Darrera actualització: 06.10.2023 | 13:42