Atenció a la gent gran i dependència

Els serveis adreçats a la gent gran tenen la finalitat de contribuir a fer que les persones grans gaudeixen d’una qualitat de vida digna en el seu entorn habitual. S’ofereixen serveis d’informació i orientació sobre els recursos i serveis més adients per atendre les seves necessitats, posant l’èmfasi en l’atenció a les situacions de manca d’autonomia i de dependència.

Catàleg

  • Sol·licitud de reconeixement de la dependència i del dret a les prestacions
  • Servei d’ajut a domicili
  • Servei d’auxiliar de la llar
  • Servei de relació amb l’entorn
  • Servei de teleassistència
  • Sol·licitud arranjaments d’habitatges per a gent gran
  • Sol·licitud cessió d’ajudes tècniques
  • Residència assistida i centre de dia municipal
Darrera actualització: 20.12.2021 | 19:02
Darrera actualització: 20.12.2021 | 19:02