Atenció social

Servei d’atenció de persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les. També atenció d’urgències socials.

Catàleg

  • Programa de prestacions socials de caràcter econòmic
  • Targeta d’aparcament per a persones disminuïdes
  • Targeta d’aparcament “provisional”
  • Servei de transport a AMPANS
  • Inscripció en el Registre de sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial de l’Agència de l’Habitatge
  • Declaració responsable per a l’aplicació de les mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
  • Tarifa social abastament d’aigua
Darrera actualització: 20.12.2021 | 19:01
Darrera actualització: 20.12.2021 | 19:01