Violència de gènere

Atenció i orientació a la dona, especialment en situació de violència de gènere, i de derivació a serveis especialitzats.

Catàleg

  • Servei bàsic d'informació i atenció a la dona
  • Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE)
  • Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
Darrera actualització: 18.11.2022 | 18:37
Darrera actualització: 18.11.2022 | 18:37