Rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn

Dilluns, 3 de setembre de 2018

Adjuntem la informació corresponent a l'aprovació inicial (13 de març de 2018) i definitiva (12 de juny de 2018) del Projecte de Rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn. 

Rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn

Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 13 de març de 2018, va acordar l'aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn.

L'acord s'ha sotmés a informació pública mitjançant anunci en el taulell d'edictes de l'Ajuntament (eTauler), en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Es poden consultar els documents del projecte en l'enllaç adjunt.

Aprovació definitiva del Projecte

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de data 12 de juny de 2018, va acordar l'aprovació definitiva del Projecte de rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn, ja que en el període d’informació pública inicial del projecte no s’ha formulat cap al·legació.

S'ha publicat l’anunci de l’aprovació definitiva del projecte en el DOGC, en el BOP de Barcelona , en el Regió-7 i en el Tauler municipal d’edictes (e:tauler) amb expressió del règim de recursos que es poden interposar.

Es pot consultar el certificat d'aprovació definitiva del projecte, amb les condicions específiques, en el document adjunt.

Darrera actualització: 3.09.2018 | 12:35