Històric de Projectes Urbanístics

En aquest espai trobareu un històric de projectes urbanístics que es van exposar públicament i es van aprovar definitivament. Tots ells estan en procés d'execució.

 

 • POUM Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM 11 de març de 2019

  Informació pública de l’aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santpedor en exposició pública durant un mes i amb documentació adjunta per consultar. Completar el camí de ronda i ampliar el sòl urbà en continuïtat amb el preexistent.

  DOCUMENT ADJUNTS:

  PERÍODE D’EXPOSICIÓ:

  De l’11/03/2019 al 11/04/2019 (ambdós inclosos).

   

   

 • Fases de les obres i pressupost Licitació de les obres de la primera fase del projecte d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat. 14 de novembre de 2018

  L'objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents a la primera fase del projecte d’urbanització  complementaria de la urbanització del mirador de Montserrat, corresponent a la xarxa de clavegueram de tota la urbanització.

  Les proposicions s’hauran de presentar al Registre general de l’ajuntament de Santpedor (Pl. Gran, 4 de Santpedor), en horari d’oficina, durant el termini de 26 DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la publicació al Perfil del contractant.

  PERÍODE D’EXPOSICIÓ:

  Del 14/11/2017 al 09/12/2017 (ambdós inclosos)

  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

  Clicant a la documentació adjunta trobareu la informació escrita, pressupost, seguretat i salut i plànols

   

 • Piscina municipal Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu anomenat “Reparació del vas i platja de la piscina gran de Santpedor" 9 de novembre de 2018

  La Junta de Govern Local del dia 25 de setembre de 2018 ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu titulat “Reparació del vas i platja de la piscina gran de Santpedor”, redactat per l’enginyer industrial Aleix Cervantes López, amb un pressupost d’execució material de les obres que ascendeix a 438.008,90 € (IVA inclòs).

  Les obres consisteixen en reformar el vas gran, la zona de platja pavimentada de l’entorn, les dutxes, la xarxa hidràulica i els sistemes de filtrat i desinfecció de l’aigua.

  DOCUMENTS ADJUNTS:

   

  PERÍODE D’EXPOSICIÓ:

  Del 5/10/2018 al 20/11/2018 (ambdós inclosos)

   

   

 • La nau magatzem es va cremar al mes de maig del 2018 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu anomenat “Reparació de l’edifici de la nau magatzem de la Brigada Municipal” 20 de setembre de 2018

  Del 21 de setembre del 2018 al 15 d'octubre  del 2018 es va exposar públicament l’Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu anomenat “Reparació de l’edifici de la nau magatzem de la Brigada Municipal” . Es van resoldre les al·legacions. Us adjuntem la documentació exposada.

  Aprovació Inicial del Projecte

  En la Junta de Govern Local del dia 18 de setembre de 2018 s’ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu titulat “Reparació de l’edifici de la nau magatzem de la Brigada Municipal”, redactat per l’arquitecte Josep Maria Guitó Vila, amb un pressupost d’execució 182.738,02 € (IVA inclòs).

  DOCUMENTS ADJUNTS:

 • Projecte Complementari d’Urbanització del PAU Santa Anna I 3 de setembre de 2018

  Durant un mes (del 4 de juny del 2018 al 4 de juliol del 2018) es va exposar públicament l’Aprovació inicial del Projecte Complementari d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística de l’Àmbit del Polígon Industrial de Santa Anna I de Santpedor. es van resoldre les al·legacions. Us adjuntem la documentació exposada.

 • Projecte de Reparcel·lació de l'àmbit Polígon Industrial de Santa Anna I 3 de setembre de 2018

  Durant un mes (del 4 de juny del 2018 al 4 de juliol del 2018) es va exposar públicament l’Aprovació inicial deProjecte de Reparcel·lació de l’Àmbit del Polígon Industrial de Santa Anna I de Santpedor per la modalitat de Cooperació. No hi va haver al·legacions.

 • Cal Clarassó Rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn 3 de setembre de 2018

  Adjuntem la informació corresponent a l'aprovació inicial (13 de març de 2018) i definitiva (12 de juny de 2018) del Projecte de Rehabilitació de l'edifici de Cal Clarassó i entorn. 

Darrera actualització: 03.09.2018 | 12:39
Darrera actualització: 03.09.2018 | 12:39