Plans urbanístics / Projectes / Obres

En aquest espai trobareu els projectes vigents de l'àrea d'Urbanisme.

 • Fases de les obres i pressupost 14 de novembre de 2018 Licitació de les obres de la primera fase del projecte d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat.

  L'objecte del contracte és l’execució de les obres corresponents a la primera fase del projecte d’urbanització  complementaria de la urbanització del mirador de Montserrat, corresponent a la xarxa de clavegueram de tota la urbanització.

  Les proposicions s’hauran de presentar al Registre general de l’ajuntament de Santpedor (Pl. Gran, 4 de Santpedor), en horari d’oficina, durant el termini de 26 DIES NATURALS, a comptar des de l’endemà de la publicació al Perfil del contractant.

  PERÍODE D’EXPOSICIÓ:

  Del 14/11/2017 al 09/12/2017 (ambdós inclosos)

  DOCUMENTACIÓ ADJUNTA :

  Clicant a la documentació adjunta trobareu la informació escrita, pressupost, seguretat i salut i plànols

   

 • Piscina municipal 9 de novembre de 2018 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu anomenat “Reparació del vas i platja de la piscina gran de Santpedor"

  La Junta de Govern Local del dia 25 de setembre de 2018 ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu titulat “Reparació del vas i platja de la piscina gran de Santpedor”, redactat per l’enginyer industrial Aleix Cervantes López, amb un pressupost d’execució material de les obres que ascendeix a 438.008,90 € (IVA inclòs).

  Les obres consisteixen en reformar el vas gran, la zona de platja pavimentada de l’entorn, les dutxes, la xarxa hidràulica i els sistemes de filtrat i desinfecció de l’aigua.

  DOCUMENTS ADJUNTS:

   

  PERÍODE D’EXPOSICIÓ:

  Del 5/10/2018 al 20/11/2018 (ambdós inclosos)

   

   

Darrera actualització: 20.09.2018 | 14:12
Darrera actualització: 20.09.2018 | 14:12