Alta per omissió al Padró Municipal d'Habitants

Alta al padró municipal d'habitants d'aquelles persones que, tot i viure habitualment en un determinat municipi, no figuren inscrites al padró.

Cal aportar:

  • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:

    Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada ha de presentar l'autorització de representació per a tràmits al padró degudament complimentada.

  • Altres documents

    Consulteu-los a l'iniciar el tràmit.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 28.08.2017 | 12:52