Llicència d'obra menor

Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència d'obres menors.

S'entén com a obres menors, les obres parcials que no produeixin una variació essencial de la composició general, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici o no suposin un augment del número d'habitatges.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.

Cal aportar:

  • Sol·licitud específica de llicència d'obres menors, omplerta i signada.
  • Pressupost.
  • Document de pagament de la taxa i l'impost de construccions i obres.
  • Plànols / Projecte / Nomenament de tècnic director (si cal)

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 14.11.2017 | 09:20