Volant d'empadronament actual

Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants.

Cal aportar:

  • Si el tràmit el realitza una persona autoritzada per l'interessat/da:

    Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació de la persona interessada ha de presentar l'autorització de representació per a tràmits al padró degudament complimentada.

  • Altres documents

    No cal aportar documentació. Però la persona sol·licitant ha de presentar un document identificatiu oficial i original (DNI, NIE, Passaport...) per la recollida del document.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 29.08.2017 | 10:22