Brigada Municipal

El Servei de Brigada Municipal és la responsable de coordinar i gestionar les activitats relacionades amb la neteja i el manteniment del municipi. A través de les seves accions, busca crear un entorn més agradable i sostenible per als ciutadans i visitants, afavorint la qualitat de vida i la seguretat en l'espai públic.

La Brigada Municipal és l'equip encarregat d’executar les tasques com la neteja dels carrers, places i espais públics, la recollida d'escombraries i residus, així com el manteniment i la millora dels parcs i jardins. A més de la neteja i el manteniment, la regidoria també vetlla per la senyalització viària, el manteniment de la il·luminació pública i altres tasques relacionades amb la conservació i millora de la infraestructura urbana.

El servei col·labora amb altres àrees municipals per a la realització d'esdeveniments o celebracions locals, garantint que l'espai públic es mantingui net i en bones condicions.

Darrera actualització: 3.08.2023 | 09:01