El Govern Local

Membres

Els membres del Govern Local són els següents:

 • Alcalde: Xavier Codina Casas (ERC)
 • 1r tinent alcalde: Agustí Comas Guití (ERC)
 • 2n tinent alcalde: Antoni Puiggròs Colldeforn (Junts)
 • 3r tinent alcalde: Josep Illa Antich (ERC)
 • 4a tinent alcalde: Laura Tarradellas Font  (ERC)
 • Regidora govern municipal: Núria Martínez Amat (ERC) 
 • Regidora govern municipal: Maria Roser Llobera Polo (Junts) 
 • Regidor govern municipal: Albert Espinalt Romero (Junts)

Delegacions als regidors

Segons Decret d'alcaldia número 000353 en data 26/06/2019, es nomenen regidors/es delegats amb les competències competències:

 • Sr. Agustí Comas Guitó, Regidor delegat de Cultura, Esports, Règim Intern-administració electrònica i Educació
 • Sr. Antoni Puiggròs Colldeforn, Regidor delegat de Turisme-Noves Tecnologies a la ciutadania
 • Sr. Josep Illa Antich, Regidor delegat d’Hisenda-Contractació Pública, Urbanisme i Medi Ambient
 • Sra. Laura Tarradellas Font, Regidora delegada d’Acció Social
 • Sra. Núria Martínez Amat, Regidora delegada de Salut i d'Igualtat
 • Sra. Roser Llobera Polo, Regidora delegada de Joventut, d'Infància i Participació ciutadana - Veïnatge
 • Sr. Albert Espinalt Romero, Regidor delegat de Mobilitat-Via Pública (excepte les competències que es reserva l'alcalde)

S’assumeix directament per l’Alcaldia les competències referents a Governació, Promoció Econòmica, Patrimoni Històric, Brigada Municipal, Parcs i Jardins i Comunicació.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:06
Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:06