Junta de Govern Local

L'article 20 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local –LRBRL– estableix que la Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i estableix la seva composició. Aquest òrgan col·legiat s'integra per l'Alcalde/sa i un nombre de Regidors/es no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia.

Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:02
Darrera actualització: 20.12.2021 | 10:02