Hisenda, Tresoreria i Tributs

Regidor


Jordi Hernàndez Sanz

Funcions de la regidoria


Des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar el compliment dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals, siguin impostos, taxes o contribucions especials estan  regulats a les corresponents ordenances fiscals.

Pagament de tributs


El pagament dels tributs en període voluntari es pot fer per internet o presencialment a les entitats bancàries que surten al rebut.

El pagament dels tributs en període executiu i la gestió de les inspeccions i les sancions (multes) es fan des de l'àrea de gestió tributària de l’ORGT. Podeu accedir a la informació relacionada clicant a l'enllaç adjunt.

Per a més informació consulteu a "Tràmits i gestions" la categoria "Hisenda, impostos, taxes i preus públics".

La majoria de tràmits amb l'Organisme de Gestió Tributària, ens que depèn de la Diputació de Barcelona, es poden fer online, a través de la seu electrònica. Però en cas que necessiteu fer gestions directament a l'oficina us recordem que cal demanar cita prèvia. Us adjuntem els links per poder fer qualsevol de les dues gestions:

Darrera actualització: 28.11.2023 | 10:36