Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d'Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Què és la factura electrònica?
És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Ha de complir amb el format facturae definit pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç de l'Estat.

Com facturar electrònicament si sóc un proveïdor? 
Pots enviar les teves factures a qualsevol ens del sector públic de Catalunya a través de la bústia de lliurament de factures, ja sigui de l'àmbit municipal, supramunicipal, universitats públiques i de la Generalitat de Catalunya.

Presentació d'e-factures a l'Ajuntament de Santpedor


CIF
El CIF de l'Ajuntament de Santpedor és P0819100I.

Codis DIR3
Es tracta d'una numeració que identifica unívocament l’entitat receptora de la factura.
Totes les factures electròniques adreçades a l’Ajuntament de Santpedor han de contenir, obligatòriament, aquest codi.
El codi DIR3 de l’Ajuntament de Santpedor és L01081923

Número de Referència
Les factures hauran de portar obligatòriament aquesta numeració en el camp "Comanda" o en el seu defecte a l'inici de la descripció.
Si no sabeu quin és el codi referència de la factura, poseu-vos en contacte directament amb el/la responsable/a de la comanda o contracte perquè us el faciliti.
NOTA: En cas que no s’indiqui el número de comanda en la factura, aquesta serà rebutjada.

Comunicació d’alta o modificació de dades del creditor:
Aquesta comunicació és necessària perquè el departament de Tresoreria de l'Ajuntament pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als seus creditors i proveïdors. (Només per a la primera factura o modificacions de dades posteriors.)

Darrera actualització: 16.02.2023 | 18:52