Habitatge

Regidora


Marijó Aubarell Cruz

Funcions de la regidoria


La regidoria d’Habitatge vetlla per garantir el dret fonamental a un domicili digne i per fomentar la integració social dins del poble.

Posem a l’abast de la ciutadania tota la informació sobre l’habitatge, amb programes de suport econòmic, ajuts i subvencions per a lloguer o compra. És l’encarregat de gestionar i promoure polítiques, programes i recursos destinats a garantir l'accés a l'habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans del municipi, així com d’elaborar i implementar plans de desenvolupament urbà sostenible, amb l'objectiu de fomentar la construcció d'habitatges i promoure la rehabilitació d'immobles en desús o en estat de deteriorament, amb espais adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Darrera actualització: 3.08.2023 | 10:46
Darrera actualització: 3.08.2023 | 10:46