Comunicació d'alta o modificació de dades bancàries per a creditors/proveïdors

Aquesta comunicació és necessària perquè el departament de Tresoreria de l'Ajuntament pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als seus creditors i proveïdors.

Quan es pot sol·licitar?
Només s'ha de presentar una sola vegada, quan s'ha emès una factura a favor de l'Ajuntament, per la compra d'un bé o per la prestació d'un servei. També s'ha de presentar quan es produeix una modificació de dades bancàries.

Canals de tramitació

 1. Presencialment:
  La Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l’article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
  1. Les persones jurídiques          
  2. Les entitats sense personalitat jurídica          
  3. Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  4. Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració

Per fer el tràmit presencial cal emplenar el document d’alta o modificació de dades del creditor, adjuntar-lo a una instància genèrica dirigida a Tresoreria i presentar-la al registre d’entrada de l’Ajuntament de Santpedor.

 1. Telemàticament:
  Per fer el tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Cal emplenar el document de alta i modificació de dades del creditor i adjuntar-lo amb una instància genèrica.

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho poden sol·licitar els creditors i proveïdors de l'Ajuntament que hi tinguin una relació mercantil.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal portar emplenat el document d’alta o modificació de dades del creditor i adjuntar-lo a una instància genèrica.

Ajuntament de Santpedor

Plaça Gran U d'octubre, 4 - 08251 Santpedor - Barcelona
Telèfon: 93 827 28 28
Fax: 93 832 16 08
Adreça electrònica: santpedor@santpedor.cat
Horari:  
HORARI ESTIU (juliol i agost): de dilluns a divendres de 9 a 14h (tardes tancat)
HORARI RESTA DE L'ANY: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; dijous de 17 a 19 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.02.2023 | 13:48