L'opinió del ciutadà

La teva opinió ens interessa. Si tens un tema que vols que coneguem, una queixa o un suggeriment, omple el formulari amb les dades que es demanen i ho rebrem de manera fàcil, ràpida i segura. Si un veí vol fer una queixa i que quedi registrada, la fórmula idònia per fer-ho continua sent la presentació d'una instància que també es pot fer de forma presencial o bé a través de la web. En el cas de les instàncies, es registra la seva entrada i l'administració ha de donar resposta al ciutadà.

Tanca Formulari

Envia'ns la teva opinió

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


Darrera actualització: 03.10.2019 | 11:54
Darrera actualització: 03.10.2019 | 11:54