L'opinió del ciutadà

La teva opinió ens interessa. Si tens un tema que vols que coneguem, una queixa o un suggeriment, omple el formulari amb les dades que es demanen i ho rebrem de manera fàcil, ràpida i segura. 

Envia'ns la teva opinió

Avís legal

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:10
Darrera actualització: 28.08.2019 | 13:10