ORDENANÇA FISCAL N.22 TAXA PRESTACIO SERVEI AJUDA A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS

01/01/2014
Darrera actualització: 23.06.2017 | 08:59