El Ple de l’Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 14 de desembre de 2021 a les 08:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de desembre, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. També es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DICTÀMENS:
2.1.- DICTAMEN APROVACIO INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2022, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 
2.2.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS MUNICIPALS I DELEGACIÓ A L’ALCALDIA PER L’ADJUDICACIÓ
2.3.- DICTAMEN SOBRE COMPTE EXPLOTACIÓ I GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN DE SANTPEDOR CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2019-2020 
2.4.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES TERRASSES DE BARS I RESTAURANTS 
2.5.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA REPARCEL·LACIÓ DEL MIRADOR DE MONTSERRAT (FASE 1) 
2.6.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT DE SANTPEDOR PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GESTIÓ DE CEMENTIRIS MUNICIPALS DESENVOLUPAT EN EL MARC DEL PROJECTE CBGESCEM
2.7.- DICTAMEN D’APROVACIÓ DE LA LICITACIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU DE L’AMPLIACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL RAFA MARTÍNEZ” 

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

4.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 13.12.2021 | 13:52