El Ple de l'Ajuntament es reuneix avui a les 19.30h

Dimarts, 8 de juny de 2021 a les 00:00

Avui a les 19.30h el Ple de l'Ajuntament de Santpedor es reuneix de forma telemàtica. Podeu seguir la sessió en directe al canal de Youtube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA
1- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2- DICTÀMENS: 

2.1  Aprovació de l''ampliació de 20 places públiques més a la Residència Municipal Can Jorba
2.2 Sol·licitud pròrroga del conveni 2021 de les 27 places col·laboradores a la Residència Municipal Can Jorba
2.3 Aprovació de la convocatòria i condicions d'accés als ajuts per minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19
2.4 Resolució expedient sancionador en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
2.5 Incoació procediment per finalització de la concessió del terreny municipal situat al Pol. Ind. Santa Anna II.
2.6 Inici expedient d'expropiació de finques situades a la urbanització del Serrat de Castellnou.
2.7 Aprovació de l'adhesió al contracte de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica.
2.8 Aprovació inicial de la liquidació definitiva de la reparcel·lació del Mirador de Montserrat (fase I) i aprovació de la última quota.
2.9 Modificació de l'ordenança fiscal núm.22 reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència
2.10 Aprovació de la modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per despeses generals.

3- MOCIONS: 

3.1 Moció pel reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d'una llei trans estatal, presentada per ERC
3.2 Moció pel desenvolupament del tren comarcal al Bages i per acordar el model de mobilitat territorial, presentada per ERC i JxS

Darrera actualització: 08.06.2021 | 08:13