El Ple de l'Ajuntament es reuneix avui a les 19.30h

Dimarts, 13 de juliol de 2021 a les 00:00

Avui a les 19.30h el Ple de l'Ajuntament de Santpedor es reuneix de forma telemàtica. Podeu seguir la sessió en directe al canal de Youtube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA
1- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2-DICTÀMENS: 

2.1 Al·legacions davant del departament de vicepresidència i polítiques digitals i territori sobre l'emplaçament de la planta solar fotovoltaica "Bages II".
2.2 Avanç de la modificació puntual número 5 del POUM. 
2.3 Adhesió a la tercera pròrroga del contracte en l'acord marc de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya.
2.4 Licitació del servei de neteja d'edificis de titularitat municipal mitjançant procediment obert.
2.5 Aprovació del conveni amb la Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament per a la gestió i explotació de l'estació de bombament de sanejament del Mirador de Montserrat.
2.6 Sol·licitud de pròrroga de la concessió del terreny municipal situat al Pol. Ind. Santa Anna II a favor de Repsol.
2.7 Aprovació de l'addenda de modificació del conveni 2021 per a la prestació del servei de residència Can Jorba.
2.8 Incoar procediment d'interpretació contractual del contracte del servei públic de la residència de gent gran Can Jorba.
2.9 Aprovació de l'addenda pel manteniment de la vigència del conveni marc de col·laboració per a l'organització i el finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d'igualtat.
2.10 Aprovació de les festes locals del municipi per a l'any 2022

3- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

4- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 13.07.2021 | 08:24