El Ple de l’Ajuntament es reuneix avui a les 19.30h

Dimarts, 26 d'octubre de 2021 a les 08:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari d’octubre, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es tracta del primer ple presencial de l’any, fins ara s’havien fet telemàtics, però també es podrà seguir al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
2.- DICTÀMENS:
2.1.- DICTAMEN DENOMINACIÓ DE LA CASETA DE GUAITA DE L’AIGUAMOLL DE LA BÒBILA AMB EL NOM D’AGUAIT JORDI FALIP
2.2.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D’INTERÈS LOCAL (BCIL) PER AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL SERRAT RODÓ DE SANTPEDOR
2.3.- DICTAMEN SOBRE CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉNS MUNICIPALS A FUNDACIO SANT ANDREU SALUT
2.4.- DICTAMEN SOBRE ALIENACIÓ PER SUBHASTA SUCCESSIVA DE LA FINCA MUNICIPAL DEL C/ DR. ANTONI VILA, 42
2.5.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2021 DE SUPLEMENT DE CREDITS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

3.- MOCIÓ:
3.1.- MOCIÓ PER LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES UBICADES A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL I DE CONSERGERIA EN ALTRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE SANTPEDOR

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA
5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26.10.2021 | 08:28