El Ple de l’Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 14 de juny de 2022 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de juny, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DICTÀMENS: 

2.1.- DICTAMEN APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE DE SERVEIS QUE CONSISTEIX EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA BRESSOL “ELS GALLARETS” DE SANTPEDOR 
2.2.- DICTAMEN ADHESIO AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS A MANRESA I EL BAGES 
2.3.- DICTAMEN PER TAL DE CONFIRMAR I CLARIFICAR L'ABAST D'ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ DE LES FACULTATS RECAPTATÒRIES DE LES MULTES DE TRÀNSIT EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
2.4.- DICTAMEN TENIR PER DESISTIDA LA SOL.LICITUD DE MODIFICACIÓ DE TARIFES 
2.5.- DICTAMEN APROVACIÓ RESOLUCIÓ PROCEDIMENT INFORMATIU EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI PER PART DE RESIDENCIA TERCERA EDAT L’ONADA 
2.6.- DICTAMEN RESOLDRE PROCEDIMENT INFORMATIU EN RELACIÓ AL PRESUMPTE INCOMPLIMENT DELS PREUS ESTABLERTS PER L’ORDENANÇA FISCAL PER PART DE LA CONCESSIONÀRIA L’ONADA EN LA RESIDÈNCIA MUNICIPAL CAN JORBA 
2.7.- DICTAMEN PER RENOVAR ELS COMPROMISOS DEL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA EUROPA I REFORÇAR L’ACCIÓ PER A UNA EUROPA MÉS JUSTA I CLIMÀTICAMENT NEUTRA 

3.- MOCIONS: 

3.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU
3.2.- MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DE LA VIDA QUOTIDINA DELS VEÏNS I VEÏNES DE SANTPEDOR PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SeCP-ECG
3.3.- MOCIÓ DEL CONSELL LOCAL PER LA REPÚBLICA DE SANTPEDOR I CASTELLNOU DE BAGES QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS INDEPENDENTISTES PER AL PROPER PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA
5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 09.06.2022 | 14:16