El Ple de l’Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 13 de desembre de 2022 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de desembre, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- DICTÀMENS:
2.1.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM) (X2022001001)
2.2.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2022 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (X2022003770)
2.3.- DICTAMEN SOBRE LA DESIGNACIO DE PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA I SERVEI DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL “CAN JORBA” (X2022004470)

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

4.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 12.12.2022 | 12:24