El Ple de l'Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 14 de febrer de 2023 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de desembre, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- DICTÀMENS:

2.1.- DICTAMEN SOBRE DECLARACIÓ OBRA D’ESPECIAL INTERÈS PEL RECONEIXEMENT DE BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL.LACIONS I OBRES
2.2.- DICTAMEN APROVACIO APORTACIO A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT PER FER FRONT AL DÈFICIT D’EXPLOTACIÓ DE LES EDARS DE L’ANY 2021
2.3.- DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCADIA 2023DECR000040 DE 18 DE GENER DE 2023, SOBRE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL MIRADOR DE MONTSERRAT I QUE RESPON A RAONS D’ACCESSIBILITAT EN LA VORERA DEL CAMÍ DE VALLBONA
2.4.- DICTAMEN APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026
2.5.- DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI DE TAXI (URBANES I INTERURBANES) PER L'ANY 2023
2.6.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA NO TRIBUTARIA PEL SERVEI PÚBLIC DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE QUE ES REALITZI EN EL L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE SANTPEDOR
2.7.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

3.- DONACIÓ A COMPTE AL PLE:

3.1.- DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 EN EL 4T TRIMESTRE DE 2022

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 10.02.2023 | 13:00