El Ple de l’Ajuntament es reuneix aquest dimarts a les 19.30h

Dimarts, 14 de març de 2023

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de març, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- DICTÀMENS:
2.1.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A CORPORACION CLD SUTR SL
2.2.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A GABRIEL CALAF SL 
2.3.- DICTAMEN APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS A SOLID BUILDING SL 
2.4.- DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 2023/93 DE 15 DE FEBRER SOBRE LA MODIFICACIÓ NO PREVISTA DEL CONTRACTE D’OBRES AMPLIACIÓ I REFORMA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL RAFA MARTÍNEZ 
2.5.- DICTAMEN APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI CORRESPONENT AL PERÍODE 2024-2026 
2.6.- DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 2023/147 DE 3 DE MARÇ DE 2023 SOBRE APROVACIÓ ESMENES ERRORS MATERIALS DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2023-2026 
2.7.- DICTAMEN INADMETRE RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL RESIDÈNCIA TERCERA EDAT L'ONADA

3.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

4.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 13.03.2023 | 09:18