Arrenquen les obres del col·lector d’aigües residuals de la urbanització del Mirador de Montserrat

Dijous, 12 de juliol de 2018 a les 00:00

L’Ajuntament de Santpedor convoca una reunió amb veïns i veïnes del Mirador per parlar de les obres del col·lector i clavegueram, necessàries en aquesta zona residencial. Més de 200 persones es reuneixen al bosquet al costat del local social del Mirador per conèixer els detalls de les obres de sanejament.

Ja hi ha en marxa la construcció del col·lector d’aigües residuals que té un pressupost de 134.971,51 euros i que finança íntegrament l’Ajuntament. Aquests treballs són previs a la urbanització del Mirador de Montserrat on hi falta el clavegueram i la pavimentació d’alguns carrers. La xarxa de clavegueram té un pressupost de 2,67 milions d’euros i s’ha de finançar amb quotes urbanístiques entre tots els propietaris. Per tal d’informar sobre l’obra del col·lector iniciada i la propera obra de clavegueram, l’Ajuntament ha fet aquesta setmana una reunió amb veïns i veïnes del Mirador per donar detalls dels dos projectes.

 

Les obres del col·lector que connecta el Mirador i el nucli urbà de Santpedor s’han iniciat a primers de juliol. Consisteixen en una estació de bombament, en el punt més baix de la urbanització, i una canonada de polietilè soterrada de 960 metres que unirà el futur clavegueram del Mirador amb un col·lector del nucli de Santpedor. El destí final de les aigües residuals del Mirador serà la depuradora de Sant Fruitós de Bages-Navarcles-Santpedor. L’Ajuntament es fa càrrec d’aquest projecte en la seva totalitat, tant en la fase de redacció com en l’execució, cost de les obres i direcció d’obra. Aquest pas permet afrontar la urbanització definitiva del Mirador de Montserrat que, tot i estar asfaltada en molts carrers, no hi ha xarxa de clavegueram. Un projecte s’encavalcarà amb l’altre. Actualment cada casa de la urbanització disposa d’un sistema de sanejament autònom privat a l’interior de la seva parcel·la.

 

Per explicar els detalls de tots dos projectes i de com els vol abordar l’Ajuntament s’ha celebrat aquesta setmana una reunió de veïns i veïnes al bosquet que hi ha al costat del local social del Mirador de Montserrat.

L’Ajuntament, a través de l’alcalde Xavier Codina i del regidor d’Urbanisme, Josep Illa van detallar les implicacions dels dos projectes i en especial el d’urbanització que s’està ara gestionant per poder iniciar quan finalitzi la construcció del col·lector. La urbanització s’afronta amb la implicació econòmica dels propietaris. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santpedor preveu que el sistema de gestió urbanística de la urbanització del Mirador sigui en modalitat de compensació bàsica, és a dir, els propietaris han de constituir una Junta de Compensació, una entitat jurídica pròpia per gestionar i recaptar les quotes urbanístiques de tots els veïns i veïnes, licitar l’obra i fer el pagament al contractista, executar les obres i lliurar-les a l’Ajuntament perquè les recepcioni. Davant aquesta dificultat l’Ajuntament ha aprovat inicialment el canvi de sistema per tal que es faci en modalitat de cooperació, és a dir, l’Ajuntament assumeix i lidera la gestió urbanística, recapta les quotes urbanístiques, licita les obres, les executa i afronta la responsabilitat del pagament al contractista que faci les obres. El canvi de sistema que l’Ajuntament va explicar als veïns i veïnes no fa variar els costos i els allibera de les dificultats inherents a la urbanització de la zona residencial. El canvi de sistema aprovat inicialment es sotmet a informació pública per termini d’un mes, abans de la seva aprovació definitiva.

En total les despeses d’urbanització, executades i futures, pugen a un total de 6 milions d’euros, dels quals un 22,8% finança l’Ajuntament i un 77,2% ho faran els propietaris. No tot s’ha de pagar ara, la fase de clavegueram té un cost total de 2,4 milions d’euros i és la que s’afrontarà el proper 2019-2020 amb quotes urbanístiques, d’acord a la legislació urbanística de Catalunya.

La urbanització i pavimentació dels carrers Eucaliptus, Freixe, Llorer, Til·ler, Camí de Vallbona i , Xiprer suposarà la darrera fase d’obres per completar la urbanització del Mirador, que es preveu iniciar quan acabin les obres del clavegueram.

 

Darrera actualització: 12.07.2018 | 14:25