Comunicat sobre la reorganització viària de la zona Nord-Est

Dijous, 7 de gener de 2021 a les 00:00

A finals de novembre del 2020 l’Ajuntament de Santpedor, a través de la Regidoria de Mobilitat, va compartir amb la població una proposta de reorganització viària de la zona Nord-Est del municipi, obrint un període de 10 dies per recollir idees, propostes i suggeriments dels vilatans i vilatanes de Santpedor. La proposta que es va posar sobre la taula afectava el canvi de sentit de fins a 6 carrers a la zona compresa entre els carrers Pep Ventura, Joan Miró, Camí de Llussà i Ronda de Sant Pere i la revisió del recorregut de la línia d’autobus que va de Santpedor i Castellnou a Manresa. 

Des de l’Ajuntament volem agrair als veïns i veïnes que, seguint els canals oficials de comunicació, han aportat idees, alternatives i millores a la proposta original. Hem rebut instàncies, una recollida de signatures i s’han mantingut reunions de forma personalitzada amb el Regidor de Mobilitat, Albert Espinalt. Volem destacar l’interès i compromís de l’Associació de Veïns de Llevant, que representa a tots els veïns i veïnes de la zona objecte de l’estudi, i d’on varen sorgir idees i alternatives molt constructives que mantenien la globalitat de la proposta. 

Després de recollir i analitzar les propostes rebudes per part de la població, la proposta final de l’Ajuntament incorporarà algunes millores en quant a seguretat viària a petició d’alguns veïns i veïnes i modificarà el recorregut de l’autobus agafant com a referència la proposta ideada per l’Associació de Veïns de Llevant: canviant la parada d’autobus del carrer Joan Miró per una parada a la Plaça del Sindicat, desviant el recorregut pel Camí de Llussà fins a la Ronda Sant Pere. L’Ajuntament farà la petició del canvi a la Generalitat i a la concessionària del servei d’autobús per a obtenir la validació final. Les actuacions de la proposta, que afecten 7 carrers, es portaran a terme de forma progressiva i es treballarà en adaptar els carrers perquè puguin assumir el paper que se’ls requereix, incloent la millora de l’accessibilitat i senyalització viària corresponent. Els carrers afectats seran: carrer Francesc Macià, carrer Edison, carrer de Mossèn Josep Carreras, carrer de la Pedrosa, carrer del Pirineu, carrer d’Anselm Clavé i Passatge del doctor Pere Blasco. 

Agraïm una vegada més la participació dels veïns i veïnes en tot aquest procés de reorganització viària de la zona Nord-Est del municipi. Les seves aportacions han estat clau per aconseguir una proposta final que pugui satisfer el conjunt de la població i junts fer de Santpedor un poble més segur oferint una resposta global a la mobilitat rodada de la zona, millorar l’accessibilitat amb la reducció de barreres arquitectòniques, millorar la seguretat viària amb la reducció de sinistres i establir les bases per a treballar amb camins escolars segurs. 

Ajuntament de Santpedor

Darrera actualització: 07.01.2021 | 17:20