Convocatòria oberta per accedir als ajuts per a subministraments bàsics, de lloguer i quotes hipotecàries

Dimecres, 1 de desembre de 2021 a les 00:00

De l’1 al 15 de desembre les persones i famílies de Santpedor que hagin vist reduïts els seus ingressos arran de la crisi sanitària de la Covid-19 podran sol·licitar ajudes directes per a subministraments bàsics, per lloguer o quotes hipotecàries, per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua l'habitatge habitual i permanent.

La regidora d’acció social, Laura Tarradellas, explica que “aquestes ajudes tenen com a objectiu ajudar a les persones i famílies que han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la COVID19 i així poder contribuir a reduir  l’impacte socioeconòmic que pugui presentar cadascuna d’elles”. L’Ajuntament destinarà a aquestes ajudes un pressupost total de 20.000€.

Les ajudes es podran sol·licitar presencialment a l'Ajuntament o bé de manera telemàtica, a través de la web municipal

Les ajudes seran d’un màxim de 500€ per a subministraments bàsics, que s’abonarà en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021. Per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries de la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021, les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 6 mesos. Les ajudes seran d'un màxim de 200€ mensuals i fins a un màxim de 12 mesos per a ajudes de deute de rendes de lloguer. Les ajudes també seran d'un màxim de 200€ mensuals fins a un màxim de 12 mesos (gener a desembre de 2021) per a atendre situacions de risc de pèrdua de l'habitatge habitual i permanent. 

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronades a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca. La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap habitatge en propietat, llevat de l'habitatge habitual i només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar. 

La mitjana dels ingressos nets mensuals de la unitat de convivència de la qual forma part la persona sol·licitant no poden ser en els últims sis mesos superiors a:

  • A 2 vegades l’IRSC* (persones soles): 1.138,24€/mensuals
  • A 2,5 vegades l’IRSC (unitats de convivència): 1.422,80€/mensuals
  • A 3 vegades l’IRSC (persones amb discapacitat o gran dependència): 1.707,36€/mensuals

*Indicador de renda de suficiència (IRSC)

Darrera actualització: 01.12.2021 | 08:30