Convocatòria per als ajuts extraordinaris de la Covid19

Dimarts, 7 de juliol de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament de Santpedor obre aquest dimecres dia 8 i fins al proper divendres dia 17 la comvocatòria per a accedir als ajuts extraordinaris per a persones amb ocupació autònoma o societats amb domicili fiscal a Santpedor i amb local comercial a Santpedor, que  la seva activitat hagi hagut de tancar en algun moment per l'emergència sanitària. S'hi destinen un total de 200.000€ i els ajuts són compatibles amb altres subvencions que puguin donar altres administracions. 

Els ajuts tenen com a objectiu reactivar el teixit comercial i industrial de Santpedor i preservar llocs de treball.  En cas que els 200.000€ de pressupost destinat a la comvocatòria no cobreixin la totalitat de les subvencions sol·licitades, es reduirien els imports mitjançant criteris de proporcionalitat.

Els imports individuals seran:

a) entre 30 i 50 punts: 600€

b) més de 50 punts: 1200€

El termini de presentació de la sol·licitud és del 8 al 17 de juliol. La resolució de la convocatòria es farà en 10 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i es notificarà telemàticament. De fet la tramitació és telemàtica i la podeu fer clicant aqui.

 

Us recordem que la tramitació és a través d'una instància on cal adjuntar:

- Fotocòpia del DNI del sol·licitant, coreu electrònic i mòbil del sol·licitant (per poder rebre notificacions relacionades amb la sol·licitud) i compte bancari.

- Acreditació d'alta d'activitat o targeta censal, acreditació (si s'escau) de pagament de la quota d'autònoms dels darrers 6 mesos, justificació de les despeses subvencionables: aportar rebuts de lloguer i/o hipoteca del local corresponents a març-maig 2020, justificants de despeses de subministraments, de digitalització de l'activitat i/o nòmines pagades a personal durant el període de tancament.

- I finalment cal omplir la declaració responsable que trobareu al link que us hem facilitat.

També podeu accedir a aquesta mateixa informació a través de l'espai TRÀMITS.

 

Darrera actualització: 16.07.2020 | 17:44