El Ple de l'Ajuntament es reuneix aquest dimarts a la Capella de Sant Andreu

Dimarts, 12 de juliol de 2022 a les 00:00

Santpedor celebra avui el Ple ordinari de juliol, a les 19.30h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- DICTÀMENS:
2.1.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR PER A LA CESSIÓ D'ÚS DE L'EXPLOTACIÓ DE LA CAPELLA DE CAL CLARASSÓ, HABILITADA COM A OFICINA DE TURISME AMB EL COFINANÇAMENT DE FONS EUROPEUS DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020) 

2.2.- DICTAMEN APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANTPEDOR I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA GESTIÓ INTEGRADA A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (XBM) DE LA BIBLIOTECA DE SANTPEDOR 

2.3.- DICTAMEN APROVACIO XIFRA FINAL DE POBLACIO A DATA 1 DE GENER DE 2022 

2.4.- DICTAMEN APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE SANTPEDOR PER A L’ANY 2023

2.5.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE COMPETÈNCIA COMPETITIVA ALS TITULARS DE VEHICLES DE MÉS DE 25 ANYS INSCRITS A UNA ASSOCIACIÓ DE VEHICLES CLASSICS I AL PADRÓ DE L’IMPOST MUNICIPAL DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE SANTPEDOR 

2.6.- DICTAMEN APROVACIO APORTACIO A LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT PER FER FRONT A DÈFICIT D’EXPLOTACIÓ DE LES EDARS DE L’ANY 2020 

2.7.- DICTAMEN APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2022 DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI AMB CÀRREC AL ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 

2.8.- DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA 2022DECR000398 DE 30 DE JUNY, SOBRE L'APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LES FASES 2, 3, 4, 5 I 6 DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL MIRADOR DE MONTESERRAT 

2.9.- DICTAMEN SOBRE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 2022DECR000378 DE 27 DE JUNY, SOBRE L’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCAL DE CATALUNYA

2.10.- DICTAMEN PER AL NOMENAMENT DE REPRESENTANT CONJUNT DELS MUNICIPIS ACCIONISTES, DIFERENTS DEL DE MANRESA, AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT "AIGÜES DE MANRESA SA" 

3.- MOCIONS:
3.1.- MOCIÓ PER LA MILLORA DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANTPEDOR PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SeCP-ECG 

3.2.- MOCIÓ PER CONDEMNAR ELS FETS OCORREGUTS EL PASSAT DIVENDRES 24 DE JUNY DE 2022 A LA TANCA DEL MARROC AMB ESPANYA, DES DE SANTPEDOR AMB ELS REFUGIATS, CÀRITES I PROIDE BAGES PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE SANTPEDOR

3.3.- MOCIÓ DE MESURES PER AFRONTAR LES ONADES DE CALOR A L'EXTERIOR PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-AMUNT 

4.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I RESOLUCIONS D'ALCALDIA

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 08.07.2022 | 09:55