El Ple extraordinari d’octubre aprova de forma provisional la modificació de les ordenances fiscals del 2024

Dimecres, 25 d’octubre de 2023

El dictamen es va aprovar amb 7 vots a favor d’ERC i SumemxSantpedor, 4 en contra per part de SEAM i 2 abstencions de la CUP-AMUNT.

  • Es mantenen sense cap increment del tipus ni coeficients de l’Impost de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost dels Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
  • Es preveu un increment del 20 % de la Taxa d’Escombraries (per un habitatge suposa 22€ més a l’any) i un augment de l’IBI de 0,3 punts. Santpedor aconseguirà amb aquestes noves ordenances fiscals un augment dels ingressos de més de 183.000 € anuals per al 2024.
  • L’Ajuntament aplicarà un recàrrec de l’IBI a les persones titulars de 5 o més habitatges desocupats amb la voluntat d’incentivar l’ampliació de la borsa d’habitatges.
  • Com a novetat, es recupera la bonificació a l’IVTM de tots aquells vehicles de més de >35 anys amb la intenció de preservar el patrimoni rodat dels veïns i les veïnes de Santpedor.

 

Amb la voluntat de seguir avançant i de mantenir l’equilibri pressupostari ordinari, l’equip de Govern Municipal ha presentat en el Ple extraordinari celebrat el dimarts 24 d’octubre, les següents modificacions a les ordenances fiscals municipals, tributs i taxes que meriten per padró a 1 de gener. El dictamen es va aprovar amb 7 vots a favor d’ERC i SumemxSantpedor, 4 en contra per part de SEAM i 2 abstencions de la CUP-AMUNT.

Concretament, s’han aprovat provisionalment per a l’exercici del 2024 les modificacions de les Ordenances fiscals reguladores de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), de l’Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i de la taxa per la prestació del Servei de Gestió de Residus Municipals.

Pel que fa a l’Impost dels Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) no hi haurà cap increment de tipus i es mantenen tant les bonificacions que s’aplicaven als vehicles de mobilitat reduïda, com els elèctrics  i els històrics. Com a novetat s’ha recuperat la bonificació del 75% de la quota de l’impost a tots aquells titulars de vehicles que tinguin una antiguitat de més de 35 anys amb la voluntat de preservar el patrimoni rodat dels veïns i les veïnes de Santpedor.

Des del consistori s’ha fet un esforç perquè l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) sigui el més just possible tenint en compte que no s’havia modificat des del 2020. En aquesta línia, s’ha proposat aplicar un increment al coeficient de 0,3 punts, passant del 0,72 al 0,75, que representarà una variació del 4%. Es  mantindran les bonificacions de les rendes limitades i les de les famílies nombroses. També es bonificaran les energies renovables amb la instal·lació de plaques solars amb un 25% de la quota íntegra  per un període de 2 anys.

A partir d’aquest exercici, l’Ajuntament aplicarà un recàrrec a persones titulars de 5 o més habitatges desocupats al municipi amb la voluntat d’incentivar l’ampliació de la borsa d’habitatges pels ciutadans de Santpedor.

Per últim i per tal d’anticipar-se a la nova Llei Estatal d’Economia Circular que obliga a tots els consistoris a no tenir dèficit en el servei de recollida de les escombraries com a màxim al 2025, s’ha aplicat una actualització dels preus a la taxa d’escombraries inferior a l’IPC dels últims 10 anys i que suposa un augment del 20 %. Per un habitatge equival a 22 € més a l’any.

Santpedor aconseguirà amb aquestes noves ordenances fiscals un augment dels ingressos de més de 183.000 € anuals, repartits en 74.000 € amb la Taxa d’Escombraries i 111.000 € amb l’IBI.

Es mantenen sense cap increment dels de tipus ni dels coeficients l’Impost de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).

El regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, Jordi Hernández, comparteix que l’aprovació provisional de les ordenances fiscals es porten a terme per poder presentar un pressupost equilibrat de cara l’any que ve, que s’han treballat conjuntament amb tot l’equip de govern amb criteris de prudència i rigorositat, tenint en compte l’augment de l’IPC i la possible inflació.

Podeu tornar a veure el ple extraordinari a través del web de les videoactes, un cop s'actualitzi la plataforma. https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica

Darrera actualització: 25.10.2023 | 11:55