Finalitzen les obres de millora dels camins rurals de l’entorn de Santpedor

Dimecres, 10 de gener de 2024

L'Ajuntament ha finalitzat els treballs de millora de diversos camins rurals de l’entorn del nucli urbà de Santpedor.

D’una banda, s’ha fet una reparació puntual al camí de Llussà i al camí del Serrat dels Morts, i també al camí de Comabella. Aquests camins estaven deteriorats i hi havia alguns sots importants. En detall, les tasques han consistit en la neteja de cunetes, anivellament del camí, aportació i compactació del tot-ú del ferm i formació de trencaaigües per facilitar el drenatge de les aigües de pluja. Les obres han costat 11.742,02 € i s’han finançat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, s’ha continuat amb el programa sectorial per a la millora de camins municipals previst al Pla de Prevenció municipal d’Incendis forestals (PPI). Concretament, s’han fet tasques de manteniment de ferm i de vegetació al camí de Burgaroles fins a la Font de Burgaroles, camí de Cal Pinyot fins a Burgaroles, camí del Serrat Blanc al camí de Torrebruna i camí de la caseta del Llussà. Les actuacions han costat 3.030 € i el 90% s’ha finançat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 10.01.2024 | 13:53