L’Ajuntament aprova la nova licitació del contracte de recollida de residus Porta a Porta que suma les fraccions d’oli vegetal i residu tèxtil

Divendres, 3 de maig de 2024
  • El nou plec també preveu un augment de dies de recollida d’orgànica i envasos. De 3 dies de recollida per l’orgànica que es fan actualment, ara seran 4; i de 2 dies de recollida pels envasos, passarà a haver-n’hi 3.
  • Es va aprovar en el Ple extraordinari celebrat aquest dijous que tenia aquest únic punt en l’ordre del dia. Està previst executar el nou contracte a partir del setembre d’aquest 2024.

El Ple extraordinari de l’Ajuntament aprovava ahir el nou plec de clàusules per licitar el contracte per a la gestió del servei de recollida Porta a Porta de residus municipals, el seu transport i el buidatge de papereres. El nou contracte es començarà a implementar a partir de setembre d’aquest any 2024 un cop finalitzi el contracte vigent que no té possibilitat de pròrroga. En aquesta línia, l’equip de Govern prepararà unes sessions informatives a la ciutadania per explicar els canvis.

Se sumaran dues fraccions més al servei de recollida Porta a Porta

El nou plec inclou els serveis que es feien fins ara i, a més, en proposa de nous.

Es farà un servei de recollida de 7 fraccions: orgànica, envasos, paper i cartró, resta, tèxtil sanitari (compreses, bolquers…), oli vegetal i residu tèxtil. S’hi sumen, doncs, les dues últimes. S’entén per oli vegetal els residus de greix de l’oli que es generen quan es cuina. I s’entén per residu tèxtil domèstic la roba, calçat i altre material tèxtil com ara roba de la llar, bosses, draps, accessoris, etc., generat als habitatges. Una altra novetat en les fraccions és que hi haurà cubells nous d’envasos i paper que aniran amb un xip per tal de millorar l’eficiència en la recollida.

Hi haurà una reorganització més eficient de l’horari de recollida de 3 fraccions diàries, reduint a 5 els dies de recollida i amb reforços per activitats comercials. També es preveu un augment pels dies de recollida de les fraccions d’orgànica i dels envasos. De 3 dies de recollida per l’orgànica que es fan actualment, ara seran 4; i de 2 dies de recollida pels envasos, passarà a haver-n’hi 3.

El contracte també preveu l’assoliment dels nivells de recollida selectiva de residus i de reciclatge d’acord amb els nous objectius fixats per la Unió Europea en la Directiva 2018/851/CE i que s’han d’assolir en el període 2020-2035.

Es mantindran els serveis que ja es feien fins ara, així com l’horari de recollida

Es mantenen els serveis de recollida selectiva del mercat setmanal i els esdeveniments, recollida concertada de voluminosos, buidatge de papereres, gestió de l’àrea d’emergència, transport i destinació final dels residus i el servei d’informació ambiental de l’Oficina de Reciclatge. Queden exclosos, com fins ara, el vidre, que es fa a part en els contenidors al carrer, els residus de les indústries o tallers, els de construcció, o els residus tipificats com a tòxics o nocius. L’horari en el quals els veïns i veïnes podran deixar les fraccions al carrer serà el mateix, de 21 h a 23 h.

El contracte està valorat en uns 554.000 euros anuals (inclòs el 10% d’IVA), amb un valor total estimat d’uns 2.719.000 euros i serà de 2 anys amb la possibilitat a pròrroga de fins a 3 anys. Del total de 100 punts a valorar en la licitació, 60 són per a criteris objectius i 40 són judicis de valor. La licitació valora diferents propostes de millora com per exemple l’aportació en papereres multifracció o reductors de boca; o la major dotació econòmica a campanyes de comunicació.

El dictamen es va aprovar amb 7 vots a favor d’ERC i Sumem x Santpedor i 6 vots en contra del SEAM i la CUP.

Podeu tornar a veure la videoacta del Ple un cop s’actualitzi la plataforma: https://actes.santpedor.cat/session/portadaPublica

 

Darrera actualització: 3.05.2024 | 19:00