L’Ajuntament celebra el Ple d'abril aquest dimarts a les 19h

Dimarts, 9 d’abril de 2024

Santpedor celebra avui el Ple ordinari d'abril, a les 19 h a la Capella de Sant Andreu. Es podrà seguir en directe al canal de Youtube de l’Ajuntament i a Ràdio Santpedor.

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

 

2. Dictàmens:

 

2.1. Dictamen per l’aprovació inicial de la modificació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts escolars municipals a alumnes amb necessitats socioeconòmiques.

 

2.2. Dictamen d’aprovació del conveni per a la cessió de la gestió de l’ús de 2 habitatges de titularitat pública administrats per l’Agència de l’Habitatge.

 

2.3 Dictamen aprovació licitació contracte de serveis de la gestió de l’escola bressol “Els Gallarets” de Santpedor, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.

 

2.4. Dictamen aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana 2024.

 

2.5. Dictamen aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu públic núm. 3, pel servei d’escola municipal de música de Santpedor.

 

2.6. Dictamen aprovació reconeixements extrajudicials de crèdit 

 

2.7. Dictamen d'encomanar de gestió i l’específica delegació de la competència amb la Diputació de Barcelona per la selecció de personal temporal 2024 en la categoria tècnic-auxiliar de la biblioteca Pare Ignasi Casanovas.

 

3. Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i Resolucions d’Alcaldia

 

4. Precs i preguntes

 

Darrera actualització: 9.04.2024 | 15:18