L'Ajuntament de Santpedor celebra el Ple ordinari de febrer aquest dimarts 13

Dilluns, 12 de febrer de 2024

 

El Ple serà aquest dimarts 13 de febrer a les 19 h a la Capella Sant Andreu.

Es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI MUNICIPAL 13/02/2024

1.- Aprovació acta anterior.-

 

t.- Dictàmens.-

 

2.1.- Dictamen aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici econòmic 2024, bases d’execució i plantilla de personal.

 

2.2.- Dictamen per l’aprovació inicial del reglament d’ús de la piscina municipal de Santpedor.

 

2.3.- Dictamen per a l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos de l’aigua en situació de sequera.

 

2.4.- Dictamen per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte Social de l’Aigua entre diversos ajuntaments i entitats públiques accionistes d’Aigües de Manresa.

 

2.5.- Dictamen aprovació adhesió al contracte basat 2021.04-a03 en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens local de Catalunya (exp. 2021.04).

 

2.6.- Dictamen sobre ratificació del decret d’alcaldia 2024/25 de 12 de gener sobre la modificació no prevista del contracte de les obres de les fases 2,3,4,5 i 6 del projecte d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat.

 

2.7.- Dictamen sobre ratificació d’incoació procediment per vicis apareguts en les obres d’urbanització complementària del mirador i resolució del mateix procediment.

 

2.8.- Dictamen aprovació concessió dret funerari nínxol 825 a 50 anys.

 

2.9.- Dictamen sobre aprovació de conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Santpedor per a la prestació de serveis de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte CBGESCEM (Sistema de Gestió de Cementiris Municipals).

 

2.10.- Dictamen sobre ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local sobre l’aprovació de les bases i l’adscripció de l’Ajuntament de Santpedor al servei de distribució de bosses compostables mitjançant màquines expenedores al municipi.

 

2.11.- Dictamen per la designació del representant de l’Ajuntament a la comissió xarxa intermunicipal de mobilitat verda.

 

2.12.- Dictamen aprovació tarifes del servei de taxi 2024 (tarifes urbanes).

 

t.- Moció.-

 

3.1.- Moció per la creació d'una comissió especial de seguiment de les obres d'ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez presentada pel grup municipal de SEAM.

 

t.- Donar a compte.-

 

4.1.- Donar compte al ple de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012 en el 4t trimestre de 2023.

 

5.- Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia.

 

6.- Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 14.02.2024 | 21:11