L'Ajuntament de Santpedor celebra el ple ordinari de juny aquest dimarts

Dimarts, 11 de juny de 2024

L'Ajuntament de Santpedor celebra aquest dimarts 11 de juny el ple ordinari a les 19 h a la Capella Sant Andreu. El podreu seguir en directe per YouTube o a través de Ràdio Santpedor al 90.0 FM.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació actes anteriors.

t.- Dictàmens.-

2.1. Dictamen per l’aprovació del conveni amb la gerència d’atenció primària de la comunitat de la Catalunya central de l’Institut Català de la Salut per la cessió d’ús de dos locals de la nau a favor del CAP Santpedor per realitzar-hi activitats assistencials i comunitàries.

2.2. Dictamen aprovació de modificació de l’ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

2.3. Dictamen aprovació expedient modificació de crèdits 8/2024 de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

2.4. Dictamen aprovació expedient modificació de crèdits 10/2024 de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals.

2.5. Dictamen aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit.

3. Control i fiscalització dels acords adoptats per la junta de govern local i resolucions d'alcaldia.-

4. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 11.06.2024 | 12:05