L'Ajuntament de Santpedor celebra el Ple ordinari de març aquest dimarts

Dilluns, 11 de març de 2024

El Ple serà aquest dimarts 12 de març a les 19 h a la Capella Sant Andreu.

Es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA DEL PLE

1. Aprovació acta anterior.-

t.- Dictàmens.-

2.1. Dictamen per l'aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a l'any 2025 del conveni amb el Dep. de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya de 30 places de Residència de Gent Gran (RGG) i 2 places per Centre de Dia (CDG) de servei de residència municipal Can Jorba.

2.2. Dictamen aprovació Pla pressupostari a mitjà termini corresponent al període 2025-2027.

2.3. Dictamen aprovació provisional modificació de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

2.4. Dictamen per canviar la denominació de la via pública coneguda popularment com a Placeta del Born per “Placeta del Born Ferran Gallart Salas”.

2.5. Dictamen aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit.

 

t.- MOCIONS.

3.1. Moció per la gestió responsable de l'aigua i la revocació de la concessió d'aigua a ICL-Iberia presentada pel grup municipal CUP-Amunt.

3.2. Moció de suport a la mobilització de la pagesia davant la crisi del sector agrari i la necessitat de polítiques per a la sobirania alimentària presentada pel grup municipal CUP-Amunt.

3.3. Moció proposta de traslladar la biblioteca Pare Ignasi Casanovas a l'edifici de Cal Clarassó o consulta popular a la ciutadania presentada pel grup municipal de SEAM.

3.4. Moció amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

4. Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia.

5. Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 12.03.2024 | 20:22