L'Ajuntament de Santpedor celebra el primer Ple de l'any aquest dimarts 9 de gener

Dimarts, 9 de gener de 2024

El Ple és aquest dimarts 9 de gener a les 19 h a la Capella de Sant Andreu.

Es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament.

 

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors.-

 

t.- Dictàmens.-

2.1.- Dictamen per a l'aprovació del Pla de transició energètica local de l'Ajuntament de Santpedor.

2.2.- Dictamen sobre l'aprovació del conveni transaccional per resoldre de mutu acord les divergències en la interpretació contractual sorgida en el contracte d'obres per a l'ampliació i reforma del pavelló poliesportiu municipal Rafa Martínez.

 

t.- Moció.-

3.1.- Moció sobre el finançament dels ens locals presentada pel grup municipal d'ERC amb adhesió del grup municipal de CM

4.- Control i fiscalització dels acords adoptats per la Junta de Govern Local i resolucions d'alcaldia.

5.- Precs i preguntes.-

 

Darrera actualització: 9.01.2024 | 09:24