L’Ajuntament de Santpedor renova els acords europeus i es compromet a fer front a l’emergència climàtica amb accions més ambicioses

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 00:00

El Ple ordinari de juny de l’Ajuntament de Santpedor, reunit ahir a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat la renovació dels compromisos del pacte de les alcaldies pel clima i l’energia a Europa, una evolució del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible amb una proposta climàtica més ambiciosa i inclou accions de mitigació, adaptació i transició justa que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. El dictamen es va aprovar amb els vots a favor d’ERC, Junts per Santpedor, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i amb l’abstenció de la CUP.

Amb aquesta aprovació, l’Ajuntament preveu exigir-se més per aconseguir aquests compromisos climàtics i en aquest sentit properament estarà enllestit el Pla de transició energètica amb un paquet de mesures per assolir una reducció d’emissions de mínim el 55% per a l’any 2030, el compromís de fer-ne actualitzacions periòdiques per avançar cap a la neutralitat climàtica al 2050, i  actuacions per fer front a la vulnerabilitat energètica i promoure una transició justa.

Altres temes del Ple de juny

El Ple de l’Ajuntament de Santpedor ha aprovat de forma unànime l’adhesió al Protocol d’abordatge de les violències sexuals a Manresa i al Bages. Es tracta d’un document aprovat pel Consell comarcal el mes de març i elaborat per un grup comarcal de treball ampli i transversal. El protocol neix arran de la sacsejada que van suposar per Manresa i el Bages els casos d’agressions sexuals del 2019 i té per objectiu reforçar la cultura de la tolerància zero davant de les violències sexuals; determinar les actuacions i els principis rectors que han de seguir totes les intervencions, consensuar la informació clau en casos d’agressions i consensuar derivacions i criteris que han de tenir en compte les professionals de la xarxa de violència masclista i tots els agents implicats.

L’Ajuntament ha aprovat per Ple la pròrroga per un any el contracte de serveis de prestació del servei públic de l’escola bressol Els Gallarets a favor de la Fundació Pere Tarrés. La pròrroga s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra de la CUP i SECP i l’abstenció de Progrés Municipal.

El Ple ordinari de juny ha aprovat per unanimitat tenir per desistida la sol·licitud de l’empresa L’Onada, concessionària de la residència municipal i centre de dia per a la gent gran Can Jorba, en relació a l’increment de les tarifes de les places privades. Si bé l’Ajuntament va requerir a l’empresa que aportés la documentació per justificar una possible modificació de les tarifes, els serveis jurídics municipals i intervenció consideren que la informació aportada no aporta un estudi econòmic justificatiu perquè el preu públic d’usuaris privats es pugui modificar.

En aquest sentit, el Ple també ha aprovat resoldre el procediment informatiu en relació al presumpte incompliment de preus establerts a l’ordenança fiscal per part de la concessionària L’Onada, incoat al Ple del mes d’abril. L’Ajuntament desestima les al·legacions formulades i resol el procediment en el sentit que no s’ha disposat d’informació per aclarir si els preus que s’apliquen son els que preveu l’ordenança i requereix a la concessionària que en el termini d’un mes lliuri la relació completa i detallada de totes les persones usuàries actuals del servei. El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

També en relació a la residència municipal Can Jorba, el Ple de juny ha aprovat per unanimitat la resolució del procediment informatiu que va incoar el mes d’abril en relació a la prestació del Servei d’Atenció al Domicili per part de l’empresa concessionària. L’Ajuntament conclou que els plecs del contracte no preveuen que des del centre de titularitat municipal s’hi puguin prestar serveis que no siguin de titularitat municipal i, per tant, notifica a L’Onada que en cas de fer-ho es prendran les accions legals corresponents.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat confirmar i clarificar les facultats recaptatòries de les multes de trànsit. I és que la Diputació de Barcelona porta a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les entitats locals a través del seu Organisme de Gestió Tributària, creat per aquesta finalitat i que ha assolit un elevat índex d’eficàcia. Ara, el Ple ha aprovat aquest nou conveni, comprensiu de totes les funcions delegades, per acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants en matèria del procediment recaptatori de multes de trànsit i incloure-hi els canvis en la llei de protecció de dades i en les aplicacions informàtiques de nova creació. El dictamen ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Mocions per a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau i de condemna a l’espionatge polític

El  Ple ordinari de juny ha aprovat una moció per rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència als municipis, presentada pel govern municipal i que ha comptat amb el vot favorable de tots els grups municipals. L’actual projecte de llei que està tramitant el Congrés dels Diputats preveu l’eliminació d’aquesta institució als municipis, i és per això que l’Ajuntament ha reivindicat al Ple la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l‘àmbit municipal.

L’Ajuntament de Santpedor, a través d’una moció presentada pels grups independentistes i a instància del Consell local per la República de Santpedor i Castellnou de Bages, ha condemnat l’espionatge polític, que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals i manifesta el suport i solidaritat a les persones que han patit aquest espionatge polític a través del #CatalanGate. Amb els vots a favor de tots els grups, el Ple exigeix al Congrés dels Diputats que investigui, doni les explicacions necessàries i assumeixi les responsabilitats a tots els nivells pertinents.

Darrera actualització: 15.06.2022 | 11:31