L’Ajuntament s’oposa a qualsevol forma de privatització de l’Àrea Bàsica de Salut de Santpedor

Dimecres, 12 d'abril de 2023 a les 00:00

El Ple ordinari d’abril de l’Ajuntament de Santpedor, reunit ahir a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat una moció en contra de qualsevol forma de privatització de la futura ABS Santpedor i en defensa de la gestió pública del servei, presentada pel grup municipal de la CUP .

Davant de les informacions que han transcendit els darrers dies sobre una possible privatització de la gestió de la futura ABS Santpedor, fetes públiques per La Intersindical, tot i els darrers comunicats del Servei Català de la Salut, l’Ajuntament ha aprovat per Ple el seu compromís amb la defensa dels serveis públics i per vetllar perquè la gestió segueixi sent totalment pública a través de l’ICS. La moció s’ha aprovat amb els vots a favor de la CUP, ERC, Junts per Santpedor (JxS) i Progrés Municipal (PM) i l’abstenció de Santpedor En Comú Podem (SECP).

Unanimitat al Ple en les qüestions relatives a la Residència municipal Can Jorba

El Ple ordinari d’abril ha aprovat per unanimitat la resolució del procediment d’interpretació contractual del contracte de servei públic de la Residència municipal Can Jorba en relació a l’auditoria econòmica prevista al Plec de clàusules del contracte.

L’Ajuntament ha requerit en nombroses ocasions a l’empresa L’Onada, concessionària del servei de la Residència Can Jorba, que aportés l’auditoria econòmica específica del centre de Santpedor i no l’activitat que pugui desenvolupar en altres centres però l’empresa s’ha mostrat disconforme en la interpretació del Plec de clàusules que regeixen el contracte. Per aquest motiu, l’Ajuntament va sol·licitar un procediment d’interpretació contractual a la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat, que s’ha mostrat favorable a la interpretació del Consistori i així ho ha notificat en data 21 de març de 2023. Així, el Ple d’abril ha aprovat resoldre aquest procediment, aixecar les suspensions sobre la validació dels comptes presentats per la concessionària referents als comptes de tots els exercicis des de l’inici del servei i requerir a l’empresa que presenti les auditories econòmiques, signades i validades, corresponents als exercicis 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

També pel que fa a la gestió de la Residència Municipal Can Jorba, el Ple ha aprovat per unanimitat inadmetre la reclamació de factures per part de l’empresa L’Onada, concessionària del servei, perquè les factures contenen un IVA que actualment es troba pendent de resolució en via judicial per determinar si s’ha de pagar, i en cas afirmatiu, si s’ha d’aplicar només a la part que paga l’administració o també a la part que paga l’usuari. Per altra banda, també ha aprovat per unanimitat incoar a l’empresa un expedient informatiu amb la finalitat de requerir la informació referent a les persones usuàries del centre, amb indicació de totes les dades necessàries per a la comprovació de la correcta aplicació del règim econòmic aplicable al servei.

L’Ajuntament de Santpedor també ha aprovat per unanimitat al Ple la sol·licitud de pròrroga de les 27 places públiques a la Residència municipal Can Jorba per a l’exercici 2024 mitjançant el conveni de col·laboració interadministratiu amb la Generalitat de Catalunya.

Altres temes del Ple d’abril

El Ple ordinari d’abril ha aprovat per unanimitat dos convenis marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Santpedor. El primer per a l’organització i el finançament del Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Bages en matèria de Joventut 2022-2025; i el segon per a l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la comarca per a la coordinació, i finançament dels serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat 2022-2025 al municipi.

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es tracta d’un impost d’àmbit estatal que a l’haver-se modificat cal adequar l’ordenança a la normativa establerta. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i JxS i l’abstenció de la CUP, PM i SECP.

El Ple de l’Ajuntament ha declarat per unanimitat obra d’especial interès o utilitat municipal les obres d’arranjament, millora i embelliment de façanes i cobertes d’un habitatge del carrer Convent per tal que li pugui ser aplicada la bonificació establerta en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

En matèria de contractació, el Ple ordinari d’abril ha aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a dues empreses per dos contractes de serveis que es troben en ordre de continuïtat i que a través d’aquest mecanisme s’aprova la facturació fins a la licitació del nou contracte. Es tracta de la gestió de recollida porta a porta i de la gestió de les instal·lacions esportives municipals i consergeria. El Ple ho ha aprovat amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP. Per altra banda, el Ple també ha aprovat amb els mateixos vots el reconeixement extrajudicial de crèdits a l’empresa que va executar les obres d’urbanització d’un tram del carrer Pau Casals, corresponents a dues certificacions complementàries d’obra.

El Ple ordinari de d’abril ha aprovat una modificació no prevista del contracte de les obres d’urbanització complementària del Mirador de Montserrat (fases 2-6), consistent en variacions tècniques d’obra que no constitueixen cap modificació substancial del projecte ni alteració de preus del contracte. Per altra banda, també ha aprovat la modificació del mateix contracte per preus contradictoris, que no impliquen un augment total del pressupost de l’obra ni dels parcials de cap tram de carrer. Els dos dictàmens han estat aprovats amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i SECP i els vots en contra de la CUP.

Per últim, el Ple ordinari d’abril ha aprovat una moció de suport a les demandes de la vaga indefinida de les treballadores del centre residencial “Els Comtals”, de la Fundació AMPANS, presentada per la CUP a petició d’Acció Sindical del Bages. El Ple ha posat en valor el servei socialment imprescindible i ha donat suport a una dignificació salarial que ajudi a la resolució del conflicte, alhora que insta a la Conselleria de Drets Socials que garanteixin el finançament necessari pel sector social i que mediï en aquest conflicte. La moció ha comptat amb els vots a favor d’ERC, la CUP, PM i SECP i l’abstenció de JxS.

Darrera actualització: 12.04.2023 | 11:22