Santpedor aprova el Pla Local de Joventut per al període 2023-2027

Dimecres, 15 de febrer de 2023 a les 00:05

El Ple ordinari de febrer de l’Ajuntament de Santpedor, reunit ahir a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat el Pla Local de Joventut per al període 2023-2027. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i Junts per Santpedor (JxS), l’abstenció de Progrés Municipal (PM) i Santpedor En Comú Podem (SECP) i els vots en contra de la CUP.

Es tracta d’una diagnosi per conèixer i analitzar la realitat del jovent del municipi i estructurar un seguit de polítiques efectives i accions en matèria de joventut per portar a terme a nivell municipal els propers quatre anys amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels joves del municipi.

Altres temes del Ple de febrer L’Ajuntament ha aprovat una modificació del projecte d’obres complementàries del Mirador de Montserrat després que els serveis tècnics hagin emès un informe de necessitat per qüestions d’accessibilitat a la vorera del carrer Camí de Vallbona. La modificació es va aprovar per Decret d’Alcaldia per raons d’urgència i el Ple ha ratificat ara el decret amb els vots a favor d’ERC, JxS, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem i els vots en contra de la CUP.

El Ple ha aprovat per unanimitat la declaració d’una obra d'especial interès en el barri antic de Santpedor. Aquest reconeixement permet una bonificació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i la potestat d’adjudicació la té el Ple municipal. Santpedor, com a membre de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, ha aprovat també per unanimitat al Ple l’aportació de 24.135,74€ per fer front al dèficit d’explotació corresponent a l’exercici 2021.

L’Ajuntament ha aprovat les tarifes urbanes del servei de taxi per a l’exercici 2023, d’acord amb la sol·licitud dels taxistes del municipi. La baixada de bandera dels viatges urbans costarà 2,40€ entre setmana i 2,60€ euros les nits, caps de setmana i festius. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC, JxS, PM i SECP i l’abstenció de la CUP.

El Ple ordinari de febrer ha aprovat provisionalment la modificació de l’Ordenança Reguladora de Prestació Patrimonial pública no tributària pel servei públic de subministrament d’aigua potable en el terme municipal de Santpedor, arran de la revisió de tarifes proposada per la societat Aigües de Manresa SA, que presta aquest servei públic al municipi. La modificació, però, no repercutirà un augment del preu de l’aigua pels veïns i veïnes de Santpedor. El dictamen ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern i l’abstenció de l’oposició.

L’Ajuntament ha aprovat per Ple el reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la gestió esportiva del mes de gener, un contracte que es troba en ordre de continuïtat i que a través d’aquest mecanisme s’aprova la facturació fins a la licitació del nou contracte. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP.

Per últim, s’ha donat compte al Ple de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012 en el 4t trimestre de 2022. De les dades en destaca que l'Ajuntament compleix amb l’estabilitat pressupostària i que el període mitjà de pagament a proveïdors ha estat inferior a 20 dies.

Darrera actualització: 15.02.2023 | 14:28